About

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Nguyên lý PR


Nguyên lý PR Châu Á
Nguyên lý PR trình bày những nguyên tắc cho một chiến lược PR tốt. Một chiến lược PR tốt không nhất thiết phải tuân thủ đầy đủ những nguyên lý đó. Tuy nhiên, càng có nhiều nguyên tắc được tuân thủ thì cơ hội thành công của chiến lược càng cao...
Nguyên lý PR - Cạnh tranh là chuyện đại sự
Binh pháp Tôn Tử là bộ binh thư nổi tiếng nhất thời cổ đại của Trung Quốc. Trong bộ binh pháp này, Tôn Tử chỉ rõ tông chỉ là: “Chiến tranh là một việc quốc gia đại sự, là mảnh đất sinh tử, là con đường tồn vong, không thể không nghiên cứu kỹ”...


Nguyên lý PR - Tự chiến thắng là thuật chiến thắng tối thượng
Tôn Tử nói rằng: “Trăm trận trăm thắng không phải là điều tốt nhất, khuất phục được quân thù mà không đánh trận là đỉnh điểm tuyệt vời”. Không đánh không có nghĩa là từ bỏ chiến đấu mà chỉ là không trực tiếp giao chiến với kẻ địch,...
Những Nguyên Tắc PR Mới
Thế giới web đã và đang làm thay đổi các quy tắc cơ bản của hoạt động PR (quan hệ công chúng) truyền thống. Tuy nhiên hầu hết các chuyên gia PR hiện nay đều không nhận thức được điều này.... 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét